Veřejné
Lety pro veřejnost
Letecká škola
Akrobatické centrum
Letecký
den
Klubové

Národní dotace od SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

Děkujeme za podporu rozvoje našeho aeroklubu.

Modernizace vybavení pro výkon činnosti spolku.

Zlepšení vybavení kluboven a zajištění moderního prostředí pro výkon činnosti spolku.